Van goed naar beter en verder.

Het bewijs van de pudding enzo. Hoe zorg ik ervoor dat wát ik doe goed is en hoe krijg ik daar erkenning voor?


Veel personen, afdelingen of bedrijven maken de fout om eindeloos te willen innoveren. Onder druk van -vermeende- concurrentie blijven ze nieuwe dingen verzinnen, die vaak maar beperkt waarde toevoegen. De echte waardecreatie zit hem veel meer in iets 'goed doen' en daar erkenning voor krijgen. Blijf kritisch, is het echt nodig om te veranderen?


In de wasmiddelensector is het bijvoorbeeld schering en inslag. Elk kwartaal een nieuwe formule. Terwijl (denk ik) nog niemand het heeft geprobeerd: 'wasmiddel X, al 37 jaar gewoon schoon'.


Een belangrijk onderdeel van je strategie zou de keuze moeten zijn tussen iets te veranderen aan je werkwijze, of deze juist te vervolmaken. In het voorbeeld van de schoenmaker: wat te doen met prachtig beproefd ontwerp? Gaan we voor massa-productie in China of juist een kleinschalige productie? Deze keuze is persoonlijk, er is geen 'goed' of 'fout' - het gaat om wie je bent of wilt zijn. Gebruik je creativiteit - het tweede of derde idee is vaak beter dan het eerste.


Maak keuzes!