Eenvoudige oplossingen voor complexe problemen

Zit je ergens mee als leidinggevende of ondernemer? Heb je conflicten in je organisatie, sloomheid, onduidelijkheid of andere schijnbaar onoplosbare problemen Of voel je juist de kansen komen, maar heb je moeite ze te identificeren of benutten?


Ik werk eigenlijk al mijn hele leven als raadgever voor zo'n beetje alles en iedereen die ik tegenkom. Je kunt me gebruiken als sparring partner, scheidsrechter, klankbord en zo nog veel meer. Anders dan bij coaching kom ik met je meelopen: ik kijk hoe jij je tot jouw omgeving verhoudt - en andersom. Dit altijd vanuit het beginsel dat jij het verschil moet maken. Helaas ben je altijd, hoe lullig ook, onderdeel van het probleem - én van de oplossing dus. Dit geldt voor CEO's, afdelingsmanagers en goedbedoelende vaders en moeders.


Kijk vanuit jezelf naar de ander.