Opruimen is leuk!

Tijdelijk hulp nodig in je bedrijf, organisatie of afdeling? Lukt het niet om een vacature structureel in te vullen?


Mijn leiderschapsstijl is volledig gebaseerd op empowerment. De groep moet het samen doen, iedereen werkt vanuit taakdiscipline en creativiteit. Collegiaal, loyaal en kritisch, moet elke stap die je zet bijdragen aan het verwezenlijken van je visie. Is die er niet, dan beginnen we daar, met het opstellen ervan. Dit kan, móet zelfs, ook in tijden van crisis. Het creëren van visie doen we terwijl we de grootste en meest urgente problemen oplossen. Iedereen neemt daarin zijn of haar verantwoordelijkheid en krijgt de kans om te groeien. Daarmee groeit de organisatie uit de problemen, samen ruimen we de troep op en koppen we de kansen in.


Ik ruim graag op, vanuit een 'het kan'-mentaliteit. Als interim manager kom ik daarom beter uit de verf indien er sprake is van problemen of kansen, een noodzaak tot verandering dus. 'Op de winkel passen' is helaas niet mijn ding, zo heeft de ervaring geleerd.


Belangrijk om te vermelden is dat een goede interim management opdracht altijd eindigt met het installeren van iemand die duurzaam leiding gaat geven. Duurzaam in meer dan één betekenis: langdurig en in het belang van de organisatie. Mijn ideale rol zie ik dan ook als beginner of kwartiermaker.