Dit zeggen mensen over mij:

"Je bent echt een raadgever, met gevraagd en ongevraagd advies. Dat is fijn, het gaat in onze gesprekken niet alleen om vragen en reflecteren maar ook om sparren en adviseren, waarbij je adviseert vanuit verbondenheid met de ander, en niet vanuit een senioriteit."


"Jeroen benoemt het onbenoembare en neemt er geen genoegen mee dat het daarbij vervolgens gelaten wordt."


"Je draait niet om de zaken heen, je bent direct, met compassie. Je laat zien dat gevoelsleven en professionele attitude logisch samen kúnnen en moeten gaan, zonder dat dat verzandt in emotie."


"Je zet je intuïtie vol vertrouwen in tijdens je gesprekken. Dat maakt dat het in gesprekken met jou niet gaat om gespreksmethodes of luistertechnieken maar om het wezenlijke zijn, om verbinding en het aanspreken van het innerlijk weten."